Сушилня за дървесни материали

Сушилните съоръжения, които произвеждаме, са предназначени за сушене на дървесни материали като трици, опилка, стърготини или смлян дървесен чипс. Технологията, която ползваме се различава коренно от познатите в бранша и се нарича технология за изпарение на влага в сушилна камера с псевдо турболентен кипящ слой. Тази технология позволява работа на съоръжението при по-ниски температури 140° – 240° градуса, много омекотен процес на сушене, бързо влизане в работен режим около 10мин, висока степен на автоматизация и сушене на материали с много ситна структура. На практика при пълна автоматизация на съоръжението има нужда от един човек, който да наблюдава и регулира зададените параметри на сушене. В най-общ план съоръжението се състои от следните компоненти: топлогенератор с мощност 350kw, вихрова сушилна камера, циклонна група с разтоварващ бункер за изсушеният материал, тягов вентилатор, допълнителни въздуховодни връзки, захранващ бункер и електрическа инсталация. Топлогенераторът е изработен от висок клас огнеупорна керамика и има възможност да гори всякакъв вид твърдо гориво, внесено през входната врата. По желание на клиента може да бъде оборудван с устройство за автоматично подаване на смлян дървесен чипс в горивната камера. При това изпълнение топлогенераторът се управлява чрез pid контролер, който при зададена изходна температура самостоятелно си я поддържа и контролира без намесата на физическо лице. Между топлогенератора и циклонната разтоварваща група се намира бункерът за подаване на влажен материал и сушилната камера. В края на съоръжението има поставен тягов вентилатор, който осигурява необходимото движение на пресен въздух, горещи газове и материал, който ще се суши. Общата инсталирана мощност на съоръжението при пълна автоматизация е 11kw. Топлогенераторът е изработен така, че при спиране на системата поради някакви обстоятелства димните газове да излизат в атмосферата без да е нужно да се изгася напълно. При оптимална работа на съоръжението разходът за горивен материал е около 8 до 10 процента спрямо получената изсушена суровина. Имаме и разработено сушилно съоръжение, което е предназначено да суши дървесен чипс с по-големи размери. То е на принципа на тунелно лентово сушене. Това съоръжение сме го разработили поради желание на наши клиенти да сушат едър чипс, предназначен за други цели. Когато тези две съоръжения се изработят и синхронизират заедно има възможност за сушене на дървесина с влажност над 90-95%.